Rentefrie lån

Folketinget har vedtaget loven om rentefrie lån

Det er nu blevet muligt at anmode om rentefrie lån for seneste angivelse af moms eller lønsum . Der er en kort ansøgningsfrist, og der er ikke krav om inddragelse af revisor i forbindelse med ansøgningen, kun såfremt virksomheden er overdraget til andre ejere i perioden 9. april til 15. juni. 2020. Loven indeholder desuden adgang til at hæve loftet på skattekontoen for indeståender.

rentefrit lån

Momsregistrerede virksomheder

Er virksomheden kvartalsafregnende, momsloven § 57, stk. 3, kan den ansøge om lån for det angivne momstilsvar, virksomheden gav for 4. kvartal 2019, hvor der var frist 2. marts 2020.

Er virksomhedsheden halvårsafregnende, momsloven § 57, stk. 4, kan den ansøge om lån for det angivne momstilsvar, virksomheden gav for andet halvår af 2019, hvor der var frist 2. marts 2020.

Der er først adgang for ansøgning den 5. maj. Ansøgningen om lån skal sendes via virk.dk, men behandles af Skattestyrelsen, og den skal være modtaget senest den 15. juni.

Lånet vil blive udbetalt via skattekontoen, og er saldoen negativ på tidspunktet for udbetaling, vil det alene være det beløb, som er tilbage efter modregning med debetsaldoen eller er der restancer sendt til inddrivelse, vil det alene være det beløb, som er tilbage efter modregning af debetsaldo og restancer, virksomheden modtager som lån.

Betingelser for lånet

Lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021. Ophører virksomhedens registrering eller inddrages den, skal lånet tilbagebetales inden for 14 dage.

Adgangen til et lån gælder ikke for virksomheder, der:

  • er under konkursbehandling,
  • er under rekonstruktionsbehandling,
  • er under likvidation,
  • er under tvangsopløsning.
 

Skriv et svar