Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Den medfører en række ændringer, som det er vigtigt, at du som selvstændig erhvervsdrivende er opmærksom på. 
Med den nye ferielov skal feriepenge være til rådighed for medarbejderne hurtigst muligt efter optjening. Det betyder, at I skal indberette til Feriepengeinfo eller indberette og indbetale til FerieKonto efter andre frister, end I gør i dag. 

Nye frister for indberetning og indbetaling

 • For funktionærer, der fratræder, skal I indberette til FerieKonto eller Feriepengeinfo senest den
  sidste bankdag i den måned, hvor medarbejderen fratræder. 
 • For timelønnede medarbejdere er indberetningsfristen den sidste dag i den halve måned, hvor
  lønperioden slutter + en halv måned. Hvis lønperioden fx slutter den 10. marts 2021, er indberetningsfristen den 31. marts 2021. 
 • Fra den 1. september 2020 er indberetnings- og indbetalingsfristen den samme. I skal derfor senest indbetale samme dag, som der er indberetningsfrist. Hvis fristen falder på en søndag eller helligdag, skal I senest indbetale på sidste bankdag inden fristen. 

I kan læse mere om de nye frister på www.virk.dk/ny-ferielov.

Ny Ferielov

Monica Styczen
Den 10. juni 2020

Indberetning for overgangsåret

I overgangsåret fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal I indberette feriepenge for alle medarbejdere – også for dem med løn under ferie. Hvis I allerede bruger Feriepengeinfo eller FerieKonto, indberettes der ofte automatisk via jeres lønsystem. Sidste indberetningsfrist er 31. december 2020. 

 • Hvis I bruger Feriepengeinfo og ikke benytter en feriekasse, skal I indberette feriepenge før skat. Det skal I også, når den nye ferielov træder i kraft. Skatten skal i stedet afregnes, når feriepengene udbetales til medarbejderen. 
 • I selvbetjeningsløsningen på www.virk.dk kan I løbende se jeres indberetninger for overgangsåret. 
 • I må ikke udbetale feriepenge, der er optjent i overgangsåret, medmindre udbetaling sker efter en medarbejders død.

Adresse

DB360.dk
Hærvejen 8 

6230 Rødekro
Danmark

Om os

DB360 er en flok professionelle digitale bogholdere og økonomieksperter, som tilbyder en online automatiseret bogføringsservice for virksomheder i hele Danmark.

© DB360

Flyt dit bogholderi i skyen

Kontakt os for en uforpligtende snak, hvor vi forklarer dig mere om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få et gratis tilbud

Ny betalingskanal til FerieKonto

Fra den 1. september 2020 skal I indbetale til FerieKonto på en anden måde, fordi feriepengene skal indbetales hurtigere og oftere, end I plejer. Det betyder, at I ikke længere kan bruge Betalingsservice og fremover ikke vil modtage opkrævninger fra FerieKonto. 

 • På Virk.dk bliver det muligt at finde en betalingslinje, som I kan benytte til betaling via jeres netbank. 
 • Hvis I bruger lønservicebureau eller indbetaler via Infoservice, kan I fortsætte med dette. 

I kan tilmelde jer nyhedsbreve fra FerieKonto og Feriepengeinfo på www.virk.dk

Læs mere på www.virk.dk/ny-ferielov