Nye satser 2020

Få styr på de nye satser i 2020

Træder i kraft per 1. januar 2020

Rejsegodtgørelse, befordringsgodtgørelse og Personalegoder

Kalender DB360

Rejsegodtgørelse

Standardsats for fortæring pr. døgn (ved rejser af min. 24 timers varighed inkl. overnatning)

521,00 kr.

Timesats (hjemrejsedag)

21,70 kr. 

25% godtgørelse til små-fornødenheder

130,25  kr.

Standardsats for logi (kun pr. hele døgn)

223,00 kr.

Logistik DB360

Befordringsgodtgørelse

 

Sats pr. km for erhvervsmæssig kørsel i egen bil

– indtil 20.000 km årligt (for samme arbejdsgiver)

 

 

3,52 kr.

– over 20.000 km årligt (for samme arbejdsgiver)

1,96 kr.

Sats pr. km for kørsel på egen cykel, knallert, 45-knallert og scoote

0,54 kr.

udlaeg kort DB360

Personalegoder

Værdi af fri telefon (A-indkomst)

– pr. år

– pr. måned

* Lovforslag fremsat 20.11.2019 om genindførelse af beskatning af fri telefon 

 

 

2900,00 kr.* 

241,66 kr.* 

 

 

Særlig bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder

6300,00 kr.

Generel bagatelgrænse for mindre personalegoder

1200,00 kr.

Maks. værdi (kostpris inkl. moms) for skattefrie julegaver

900,00 kr.