Den nye ferielov

Ny lov om samtidighedsferie

Danskerne skal have ny ferielov og denne træder i kraft den 1. september 2020. Inden loven træder i kraft, bliver der indført en ”overgangsordning”, som skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt.

faktaark-ny-ferielov-i-danmark

faktaark-hvad-betyder-det-for-mig

faktaark-om-overgangsordning

Ferie med den nye ferielov

ferie med den nye ferielov 3

Ferie med den nuværende ferielov

ferie med nuværende ferielov 2

Overgang fra nuværende til ny ferielov

overgang

* Lønmodtagerne kan afholde den ferie, de har optjent med den nuværende ferielov (fra januar – august 2019) – svarende til 16,7 feriedage.

** Såfremt lønmodtageren ikke afholder de 16,7 dage i perioden fra 1. maj – 30. september, vil de resterende feriedage blive overført til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode og kan afholdes efter de nye regler.
Lønmodtageren kan dog anmode om at få ferie ud over 20 dage udbetalt.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet