Kompensationsordninger og andre tiltag

corona

I skemaet nedenfor kan du se hvilke kompensationsordninger og tiltag, der kan hjælpe din virksomhed igennem coronavirus/covid-19 krisen. 

Staten dækker en andel af lønnen for medarbejdere, som er sendt hjem med fuld løn uden at arbejde på grund af omsætningsnedgang som følge af Corona. 

Staten dækker 75% af funktionærens løn og 90% af ikke-funktionærens løn, dog maksimalt 30.000 kr. per medarbejder per måned. 

Du skal hjemsende mindst 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Der kan søges om midlertidig lønkompensation i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020. 

Ordningen er åben for ansøgninger frem til 30. juni 2020.

Lønkompensation – Trin for trin vejledning

Du kan få økonomisk kompensation for 75% af et forventet omsætningstab i perioden 9.3.2020 – 8.6.2020, sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i sidste regnskabsår, hvis omsætningen er faldet med mindst 30% som følge af coronavirus.

Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. per måned
(per CPR nummer, hvis der er flere ejere).

Betingelserne er, at;

 • Virksomhedsejeren ejer mindst 25% af virksomheden, og arbejder i virksomheden.
 • Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR/CPR for at være omfattet.
 • Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte.
 • Virksomheden skal være registreret oprettet senest d. 1.2.2020.
 • Virksomhedsejeren kan maks. være omfattet af ordningen i tre måneder.
 • Der skal have været en omsætning på mindst 10.000 kr. per måned i en forudgående periode.
 • Virksomheden kan ikke få kompensation til de samme omkostninger fra flere forskellige COVID-19 støtteordninger.
 • Ved ansøgning skal der indsendes en tro- og loverklæring om forventet omsætningstab mv. Det skal også begrundes, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19 (fx at myndighederne har anbefalet eller tvunget lukning).
 • Virksomhedsejer skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. for perioden. I modsat fald, skal kompensationen + renter tilbagebetales.
 • Desuden skal der ske tilbagebetaling, hvis personlig indkomst i 2020 overstiger 800.000 kr.
 • Alle virksomheder skal anvende revisor til dokumentationen efterfølgende.

Omsætningskompensation – Trin for trin vejledning

Faste omkostninger kan fx være; husleje, leasing, renteudgifter, andre uopsigelige kontrakter mv.

Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt at holde lukket, vil blive kompenseret 100% af de faste udgifter.

Andre erhvervsdrivende vil blive kompenseret mellem 25-80%.

Hvis omsætningsnedgangen er mindre end 40%, kan der ikke opnås kompensation. Allerede udbetalt kompensation skal i givet fald tilbagebetales.

Ved ansøgning, skal virksomheden sende en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang i perioden 9/3 til 8/6, som følge af coronavirus.

Virksomheden bekræfter med tro at love at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. Efterfølgende vil der ske kontrol fra staten.

De faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kroner i perioden som der søges kompensation for. Der skal efterfølgende fremlægges revisorerklæring som dokumentation. Denne vil også medføre omkostninger, og der kan ydes 80% støtte til udgiften for revisorerklæringen såfremt en ansøgning udløser kompensation.
Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Ordningen er åben for ansøgninger frem til 30. juni 2020. 

Vejledning om ansøgning

Som arrangør kan du søge om at få kompensation for dine tab som følge af coronavirus/covid-19.

For at søge kompensation skal arrangementet være planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. marts 2020.

Arrangementet skulle have haft flere end:

 • 1000 deltagere, eller
 • 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettetde særlige risikogrupper (ældre over 80 år, gravide eller kronisk syge).

Kompensation for arrangører – Trin for trin vejledning

Regnskabsfristen for selskaber bliver udskudt tre måneder.

Årsrapporten for kalenderåret 2019, som normalt har frist den 31.5.2020,
bliver dermed udskudt til 31.8.2020.

Selvangivelsesfristen for både selskaber og personer, herunder lønmodtagere
bliver udskudt til 1.9.2020.

Alle virksomheder, der skal indbetaler indeholdt A-skat og AM-bidrag, er omfattet af de lempede regler.

Små og mellemstore virksomheder

Fristerne for betaling af A-skat og am-bidrag (betalingerne for april, maj og juni) er midlertidigt forlænget med fire måneder. Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, ikke indberetningen til eIndkomst. Det gælder for alle virksomheder.

For små og mellemstore virksomheder gælder det, at afgiftsperioderne for moms for første og andet kvartal lægges sammen, og første og andet halvår lægges sammen.

Store virksomheder

Fristerne for betaling af A-skat og am-bidrag for april, maj og juni forlænges i 4 måneder.

For store virksomheder udskydes betalingsfristen for moms i 3 måneder med 30 dage.

Alle opfordres til at indberette moms som hidtil og kun vente med betalingen. 

Se de nye momsfrister her

Skriv et svar