Freelance bogholder
Få økonomisk overblik og tid til at skabe værdi for din forretning

Hvad er en freelance Bogholder?

En freelance bogholder er en selvstændig bogføringsekspert, der fører regnskab for andre erhvervsdrivende.

En freelance bogholder skal ikke have løn, men sender typisk en faktura en gang om måneden, for de timer eller ydelser vedkommende har haft i forgangne måned.

Hvilke fordele får du med en freelance bogholder?

Der er mange fordele ved at leje en freelance bogholder, og nedenfor finder du et par af dem.

Ingen binding: Med en freelance bogholder skal du ikke lave en ansættelseskontrakt, og du kan opsige samarbejdet fra den ene dag til den anden.

Fleksibilitet: En medarbejder er ansat et fast antal timer per måned, hvorimod en freelance arbejder efter dit behov. Du betaler kun for det antal timer freelanceren bruger, og du har derfor ikke en fast udgift til løn hver måned.

Besparelse: Hvis du har et online bogholderi kan en freelance bogholder sagtens arbejde hjemmefra, og du sparer arbejdspladsindretning, udstyr, kontorplads, strøm m.m. Udover det har du heller ingen udgifter til kurser, ferie, sygedagpenge, fridage, forsikringer og sociale omkostninger.

Økonomisk overblik: Som selvstændig erhvervsdrivende er det sjældent, at bogholderiet får den opmærksomhed det burde have, da man som selvstændig brænder for, at gøre det man er god til. Med en freelance bogholder får du frigjort den tid, som du eller selv ville have brugt på bogføringen, og den tid kan du bruge til at skabe værdi for virksomheden. Bogholderen får skabt et økonomisk overblik, så du kan holde øje med udviklingen i din forretning. En freelance bogholder er mere end bare en bogholder – det er din sparringspartner.

Hvor meget koster en freelance bogholder?

Der findes mange forskellige freelance bogholdere på markedet, altså kvalitetsmæssigt forskellige, og det afspejler sig også i de priser, man vil få oplyst. Som med så meget andet hænger pris og kvalitet sammen, så vælg ikke den billigste bogholder, bare fordi vedkommende er billig. Det er helt klart tilrådeligt at undersøge de forskellige bogholderes kvaliteter, baggrund og deres kunders udtalelser. At få andre til at varetage sit bogholderi og økonomi er en tillidssag, og man bør ikke lægge arbejdet ud til hvem som helst.

Man skal regne med en timepris på 400-500 kr. per time for bogføringshjælp. Nogle freelance bogholdere tilbyder også ”pakker,” hvor man betaler et fast beløb hver måned for ydelsen. På den måde kommer der ingen overraskelser, og man ved præcist, hvad man skal betale for bogføringen.

Bøger Bogholderi DB360 1
Interview Kunde DB360

Hvordan finder man den bedste freelance bogholder?

I den tid vi lever i, ”googler” vi, når vi leder efter svar, nye sko, en gave til kæresten eller ja en bogholder. Og vi kan finde de fleste ting på google, men det er vigtigt, at vi analyserer de søgeresultater, vi får. En bogholder har ansvaret for at bogføre dine bilag, indberette til myndighederne, betale leverandører, administrerer løn for dine ansatte osv. Det er ikke en ”hr. hvem som helst,” du ønsker skal varetage disse vigtige opgaver. Men hvordan finder man ud af, hvem der er den rette af de hundredvis af resultater, man får? En god ide er at undersøge, hvad bogholderens egne kunder skriver om bogholderen. Hvis kunderne er tilfredse, og der er flere end en udtalelse, kan det nok ikke “gå helt galt.” Truspilot kan også være behjælpelig i de tilfælde, hvor bogholderen har en profil på deres hjemmeside.

Der findes forskellige services på nettet, som tilbyder hjælp til at finde en freelance bogholder. Hos nogle af de services kan man få tilsendte 3 tilbud fra 3 forskellige bogholdere.

Det er også vigtigt, at kemien mellem dig og din nye freelance bogholder spiller, så det er fint at få et møde med bogholderen, inden man indgår i et eventuelt samarbejde.

Hvilket ansvar og hvilke pligter har en freelance bogholder?

Bogføring er mere end bare at bogføre bilag og banktransaktioner. Generelt tænker man på bogføring som et temmelig tørt emne. Bogholdere behandler mange forskellige forretningstransaktioner og skal bogføre dem baseret på principperne for korrekt bogføring. Du kan læse mere om bogføringsloven her.

Bogholderiet deles op i finansbogføring, kreditorbogføring, debitorbogføring og lønbogholderi. Under hver kategori ligger der et antal forskellige opgaver, som bogholderen har til ansvar af udføre.

Finansbogholderiet er som ordet hentyder til bogføring af virksomhedens finansielle transaktioner (bogføring af betalinger til leverandører og bogføring af indbetalinger fra kunder).  

Kreditorbogholderiets opgave er at holde styr på alle leverandører og leverandørfakturaer. Blandt andet at sørge for at oprette leverandører i regnskabsprogrammet, bogføre indgående leverandørfakturaer på de korrekte kreditorkonti og udgiftskonti og sørge for at betale leverandørfakturaer til tiden.

Debitorbogholderiet består i at oprette kunder korrekt i regnskabsprogrammet samt udsende fakturaer til kunderne. I debitorbogholderiet indgår også rykning af de kunder, som har overskredet betalingsfristen.

Lønbogholderiets opgaver er at sørge for korrekt indberetning og bogføring af lønnen for virksomhedens ansatte.

Det er bogholderens pligt at bogføre korrekt i forhold til bogføringsloven, og i forhold til de love der er gældende for moms og SKAT. Men det er altid virksomhedens ledelse, som er ansvarlig for regnskabet.

Filer Bogbogholderi DB360